Hjælp til lukkeproceduren i klubben i sommerferieperioden!

Klublokalerne var desværre lukket til morgen - det skal naturligvis undgås fremadrettet!

 

Kære alle sammen 

Indledningsvis skal vi beklage, at klublokalerne ikke var åbne til morgen, og den gene det medførte for de morgenfriske medlemmer. Der har været en alarm i klubben i nat, og ved en fejl har den vagthavende vagt låst den nederste lås, som vi ikke har nøgle til. Grundet uheldige omstændigheder i forbindelse med en overfaldsalarm andet steds trak det tillige ud med assistance til at få låst dørene op. Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger med vores alarmselskab Verisure, så det ikke sker fremadrettet. 

Samtidig skal vi imidlertid venligst henstille til – specielt her i ferieperioden – at de ”sene” klubmedlemmer er med til at sikre, at alle døre incl. havedørerne i klublokaler er lukkede, når man forlader klubben. Der er naturligvis i ferieperioden fortsat lukkevagt på hver aften, men noget tidligere end normalt ca. kl. 21.30.

Det er jo i vores alles fælles interesse at værne om klubben – også i denne henseende! Så vi beder venligst om, at I alle hjælper med ovenstående.

Vi ønsker alle en dejlige sommer og en skøn ferie - Bedste hilsner bestyrelsen, træner- og klubkontoret