GTK får de 2 første RedPlus baner i Danmark

Bane 5 og bane 6 renoveres og omlægges til RedPlus grusbaner

 

Som bekendt har bane 5 og især bane 6 voldt mange problemer og været meget nedslidte i de seneste sæsoner. Det har været nødvendigt at lukke dem ofte, fordi de har været for bløde og oversvømmede efter regn.

 

Takket være velvillig indstilling og økonomisk støtte fra Gentofte Kommune og udvalget for Klubrumspuljen, og samtidig stor hjælp og velvillighed fra Jac Company, der har overtaget forhandlingen af RedPlus baner i Danmark, er det nu lykkedes at kunne renovere de 2 baner og omlægge dem til RedPlus baner.  


GTK får de 2 første RedPlus baner i Danmark
.
Disse kunstbaner med et tyndt gruslag har følgende fantastiske egenskaber:

 • Reducerer temperaturen, bevarer fugtigheden i banen og holder overfladen frisk.

 • Meget høj vanddræning over hele overfladen.

 • Takket være banens struktur opretholdes en konstant temperatur.

• Banen danner ikke huller. 

• Man glider som på en traditionel grusbane og har ens boldopspring på hele banen. 

• Mindre grusforbrug og støv fra banerne. 

• Banerne er godkendt af ITF (International Tennis Federation).

 
Grundarbejde:

Banerne skal lægges på en stabil drænflade, der er opbygget som til en normal tennisbane. Det betyder, at masserne skal være frostsikret og er godt drænende med nye drænrør. Der skal være store sten (skærver 22-48 mm) i bunden og finere skærver på de øverste lag. Det sidste lag - inden REDPLUS-dækket etableres - skal være 0-8 mm stabil grus og ikke have større afvigelse end 5 mm over 5 meter i længderetning. Der skal være 0,5% sidefald på banerne.

 Selve RED PLUS ECO banebelægningen:  

RED PLUS ECO er en revolutionerende bane med et nyt materiale designet specielt til det nordiske klima og med en tynd grusbelægning øverst. Banen har en unik drænflade, som holder banen fugtig og spilbar. Ved RED PLUS ECO bruges der mindre vand til vanding af banen, da banen holder 80% på vandet. 

RED PLUS ECO tilbyder en komplet dræning på hele overflade og ikke kun gennem de relevante drænhuller, som på en traditionel bane. Med denne form for dræning kan der spilles tennis lige efter, at det har regnet, og i en større del af året end på en traditionel grusbane. De nye baner er designet til at respektere miljøet og er 100% genanvendelige.  

RedPlus har i mange år været en førende leverandør på det internationale sportsmarked. Virksomheden har alle de godkendelser, der kræves af en kvalitetsleverandør. De skræddersyr løsninger til sport, således at faciliteterne kan udnyttes optimalt.


Arbejdet påbegyndes i indeværende uge, og banerne vil stå klar inden indvielsen ved stander-hejsningen den 5. maj. Vi åbner alle baner tidligere - forhåbentlig inden påsken, der jo falder meget sent i år. Men det afhænger af vejrliget (regn og frost m.v.). Standerhejsningen må udskydes til den 5. maj bl.a. på grund af påsken. Men vi lover det bliver en kæmpe fest …… 

 På gensyn på banerne og terrassen i en ny udendørssæson, der forhåbentlig bliver lige så fantastisk som sidste år ….. og gerne længere på såvel de nye som de gamle baner.

 Med stor hilsen bestyrelsen, trænerteamet og klubkontoret