Generalforsamling i GTK tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset

 

Generalforsamling i GTK tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset

Der er d.d. pr. mail udsendt indkaldelse til den kommende generalforsamling i GTK til alle medlemmer.

Indkaldelsen forefindes i øvrigt her på hjemmesiden nederst under punktet ”Det formelle/bestyrelsen”, og der er opsat opslag i klubben. Indkaldelsen vil også kunne rekvireres ved henvendelse på klubkontoret.

Vi glæder os til at se jer alle til årets generalforsamling
Med venlige hilsner - Bestyrelsen