Kodeks

Kodeks for god opførsel

I GTK ønsker vi at præsentere en kodeks for god opførsel i forbindelse med udøvelsen af tennis.

Tennissporten er kendt for sin etikette. At skulle forholde sig til en masse regler om hvordan man bør opføre sig på en tennisbane og tennisanlæg virker måske gammeldags, men en fælles tennis etikette gør det faktisk rarere at dyrke sporten.

Endvidere gør det forhold, at GTK ligger i et villaområde, at der også stilles krav til medlemmerne om at udvise godt naboskab overfor de omkringboende.

Så kort fortalt går kodeksen ud på

Vis hensyn - skab en god stemning – pas på din klub!

 

CODE OF CONDUCT i klublokalet i GTK 

 For at ophold i klubbens lokaler kan være til glæde for alle medlemmer, henstiller bestyrelsen til, at alle medlemmer følger disse anvisninger:  

1. Tør fødderne godt af, så du ikke slæber grus med ind.  

2. Ryd venligst op efter dig selv, så der ikke ligger affald eller brugt service. Fyld brugt service i opvaskemaskinen.  

3. Tennistasker og udstyr, der bringes med ind i lokalerne lægges, så de ikke er til gene for de øvrige medlemmer. 

4. Man har ikke sko på i møblerne – heller ikke de bløde sofaer. 

5. Mad og drikke fortæres ved bordene - ikke i de bløde sofaer. 

6. Indstil lyden på fjernsynet efter omstændighederne – der skal også være plads til medlemmer, som ikke ser fjernsyn. 

7. Hold et rimeligt støjniveau, også under indendørs fysisk træning, så der er rart at være for alle.  

 

CODE OF CONDUCT i og omkring GTK

Kodeksen omhandler al aktivitet i og omkring klubben og kan deles op i 2 dele:

-  Almindelig adfærd

-  Etikette på banen

Almindelig adfærd:

Færdsel - Adgangsvejen til klubben er en almindelig villavej

-  Kør stille og roligt på Skolevej

-  Parker hensynsfuldt

-  Undlad unødig tomgang

-  Stil din cykel i cykelstativerne

Spillere på banerne:

-  Undlad høj råben og skrigen – almindelig tale og små udbrud er naturligvis en del af aktiviteten

-  Sørg for at rydde op efter dig. Smid alle former for affald i de dertil indrettede affaldsspande, stil service og møbler tilbage efter brug

-  Sørg for at behandle banerne efter de til enhver tid gældende retningslinier

Spillere, tilskuere og pårørende uden for banerne:

-  Hils på andre medlemmer

-  Vær åben og imødekommende

-  Undgå støjende adfærd og vis hensyn til såvel spillere på banerne som klubbens naboer

-  Sørg for at rydde op efter dig. Smid alle former for affald i de dertil indrettede affaldsspande, stil service og møbler tilbage efter brug

-  Hjælp til med at beskytte klubbens værdier. Luk døre og vinduer, hvis du er blandt de sidste om aftenen

-  Vi har et åbent køkken - opvask og oprydning sørger man selv for

-  Prøv at undgå at svine med grus indendørs

Husk som medlem at GTK er din klub – du har altså selv et ansvar!

 

Etikette på banen:

Generelt

Vent til det er din tur
Du bør ikke gå ind på banen før du har booket din banetid. Det er god etikette at lade de spillere, der har banen spille det point færdig før du går ind til din bane. Udendørs bør du klargøre banen så den er klar til tiden til dem der venter. Står der ikke nogen og venter, er du velkommen til at spille tiden ud.

Bevæg dig på anlægget med omtanke
Vis hensyn og undgå at forstyrre når du bevæger dig i nærheden af baner hvor der spille om point. Hvis du ved et uheld har slået bolden ind på nabobanen, så vent til pointet er færdigspillet og bed spillerne om at aflevere bolden tilbage. Typisk bruges formuleringen ”ved lejlighed”

Kampe/turneringer:

Lodtrækning før en kamp
For at afgøre hvem der server først, trækkes der typisk lod ved at ketsjeren ”drejes”. Den spiller der vinder lodtrækningen kan vælge at serve, modtage, vælge hvilken ende der startes fra eller lade modstanderen vælge.

Warm Up
Hold din opvarmning på banen kort, - de professionelle holder sig til 5 minutter, det samme bør du.

Serv på den rigtige måde

Før du server skal din modstander være klar til at modtage serven. Reglerne siger, at der ikke må gå mere end 20 sekunder mellem pointene. Det er ikke fairplay at serve før din modstander er klar. Som modtager af serven skal man være klar når serveren har gjort sig klar til at serve.

Returner ikke unødvendigt
Hvis din modstander laver fejl på sin førsteserv, skal du ikke returnere bolden medmindre bolden er så tæt på linjen, at du ikke havde mulighed for andet.

Bevæg dig på anlægget med omtanke
Vis hensyn og undgå at forstyrre når du bevæger dig i nærheden af baner hvor der spille om point. Hvis du ved et uheld har slået bolden ind på nabobanen, så vent til pointet er færdigspillet og bed spillerne om at aflevere bolden tilbage. Typisk bruges formuleringen ”ved lejlighed”

Vær med til at skabe en god stemning
Foretag kendelser på banen tydeligt og hurtigt. Kommer du i tvivl om bolden var inde eller ude, så vær ikke bange for at ændre kendelsen, - det giver respekt. 
Er du i tvivl om din modstander har dømt rigtigt, kan du spørge om vedkommende er sikker og udendørs på grus kan du bede om at se et mærke.

Hold styr på stillingen
Tæl højt og tydeligt, og hvis du serven er det god stil at sige stillingen højt før du server.

Har du to?
Sørg altid for at serveren har to bolde i sin ende. Når du afleverer bolde til din modstander, så slå dem ned til dem inden for deres rækkevidde og undgå at forsinke spillet ved at ”sprede” boldene.

Vis respekt
Vær respektfuld over for din modstander. Selvom det er OK at fejre sine sejre og gode slag, er det ikke høfligt at gøre det højlydt eller hånende når din modstander laver fejl. Det er også unødvendigt at sige dobbeltfejl når modstanderen laver dette.

Gør det rigtige
Sig undskyld hvis du vinder et heldigt point såsom en ”netruller” eller hvis du rammer din modstander med en bold.